Strona Główna BIP Strona Główna
Praca
 

20.03.2015 r.

Kwalifacje do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy że, w dniu 27.04.2015 r. o godzinie 9.00 w JW. 1907 (10 Brygada Logistyczna) w Opolu, przy ul. Domańskiego 68, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerskim oraz podoficerskim.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu kwalifikacji do NSR oraz przebiegu służby w tej formie, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

Informacyjnie podajemy, że w 2015 r. również zostaną przeprowadzone kwalifikacje kandydatów na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy NSR w terminach.

 • 25 maj;
 • 29 czerwiec;
 • 28 wrzesień;
 • 26 październik;
 • 23 listopad.

 

kpt. Krzysztof Godek


 

12.03.2015 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy że, w dniu 18.03.2015r. o godzinie 8.00 w JW.2423 w Żaganiu odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie:

 • szeregowych o specjalnościach pancernych;
 • podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne;
 • oficerów o specjalnościach pancernych.

w celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu kwalifikacji oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.


opracował: kpt. Krzysztof GODEK


 

04.11.2014 r.

Kwalifikacje  do Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej.    
Informujemy, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie od dnia 18 listopada 2014 r. w pierwszy i ostatni wtorek każdego miesiąca (w miesiącu listopadzie wyjątkowo odbędą się w trzeci i czwarty wtorek miesiąca) odbywać się będą postępowania kwalifikacyjne do służby NSR oraz zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.


opracował: kpt. Krzysztof GODEK04.11.2014 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej .
Informujemy, że  w JW. 2423 w Żaganiu istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej  żołnierzy rezerwy w korpusie podoficerów i oficerów.
Kwalifikacje wstępne, odbywać się będą w następujących terminach:
- 07 października 2014 r. od godz. 8.00
- 25 października 2014 r. od godz. 8.30
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.


opracował: kpt. Krzysztof GODEK


 

20.10.2014 r.

Nabór kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych:
Informujemy, że 55 batalion remontowy w Opolu prowadzi nabór na wolne stanowiska do NSR w korpusie podoficerów i oficerów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji o warunkach i procesie naboru, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub kontakt telefoniczny 177156616.

opracowała: p. Małgorzata OSENKOWSKA


 

02.10.2014 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych:
Informujemy, że w JW 3719 w Nowym Glinniku, istnieją wolne stanowiska służbowe w przeznaczone dla  oficerów i podoficerów w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracowała: p. Małgorzata OSENKOWSKA


01.10.2014 r.


Nabór żołnierzy  rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.
Informujemy, że w 1 batalionie czołgów w Żurawicy istnieją wolne stanowiska służbowe przeznaczone dla oficerów i podoficerów w ramach służby NSR.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracowała: p. Monika WÓJCIK


14.07.2014  r.

Nabór do służby zawodowej.
Informujemy, że  w  dniu 6 i 10 sierpnia 2014 r. o godzinie 8:00 w JW. 2423 w Żaganiu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.


opracowała: p. Małgorzata OSENKOWSKA


 

 01.07.2014 r.

Informujemy że, w dniu 2 i 9 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 w JW. 2423 Żagań, odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.  W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny


opracowała: p. Małgorzata OSENKOWSKA


23.05.2014 r.
Kwalifikacje  do  zawodowej służby wojskowej.    
Informujemy że, w dniu 16.06.2014 r. o godzinie 8.00 w JW. 3928 Przemyśl przy ul. 29 Listopada 1, odbędzie się postępowanie kwalifikacyjne do służby  zawodowej w korpusie szeregowych zawodowych.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracowała: p. Monika WÓJCIK


05.05.2014 r.


Nabór do zawodowej służby wojskowej.    
Informujemy, że w bieżącym roku Jednostka Wojskowa 4026 w Gdyni prowadzić będzie rekrutację kandydatów do służby w komórkach bojowych, sztabu, logistyki, wsparcia i zabezpieczenia.
Najbliższa selekcja i kwalifikacja do jednostki odbędzie się na przełomie jesieni i zimy 2014 roku. Termin składania podań upływa 31 sierpnia 2014 roku.
Szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru, wymogów stawianych kandydatom do służby w jednostce można uzyskać na stronie internetowej www.formoza.wp.mil.pl oraz pod numerem telefonu 58-626-68-94. 

opracowała: p. Monika WÓJCIK


 

28.04.2014 r.

34 WOG Rzeszów, ul. Krakowska 11b posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów:

 • główny księgowy / szef finansów; STE: mjr.
 • oficer sekcji GBiMob; STE: por. / kpt.
 • szef służby czołgowo-samochodowej; STE: por. / kpt.
 • szef służby łączności i informatyki; STE: por. / kpt.
 • szef służby sprzętu inż.-sap. I OPBMAR; STE: por. / kpt.
 • kierownik ambulatorium; STE: por. / kpt.
Żołnierzy rezerwy, z terenu administrowanego (macierzysta WKU), którzy chcieliby zostać żołnierzami zawodowymi  w wyżej wymienionej jednostce prosimy o zgłaszanie się do WKU w Sanoku lub o kontakt tel. 17 7156 611

opracował. Krzysztof Karczewski


 

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej

Informujemy, że  w JW. 4009 w Krakowie  istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

Kwalifikacje wstępne, odbywać się będą w następujących terminach:

- 24 lutego 2014 r. od godz. 8.30

- 12 maja 2014 r. od godz. 8.30

- 8 września 2014 r. od godz. 8.30

- 27 października 2014 r. od godz. 8.30

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracowała: p. Monika WÓJCIK

 


 

WAKAT

KIEROWNIKA AMBULATORIUM (STE: KPT; U 13B; WK 31)

W 34 WOJSKOWYM ODDZIALE GOSPODARCZYM W RZESZOWIE!!!

WYMAGANIA NA W/W STANOWISKO SŁUŻBOWE: OFICER SŁUŻBY CZYNNEJ ORAZ OFICER NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH ZE SPECJALNOŚCIĄ WOJSKOWĄ 40A01 (korpus medyczny - grupa osobowa lekarzy - MEDYCYNA OGÓLNA)

W stosunku do żołnierza rezerwy zostanie wszczęta procedura powolania do zawodowej służby wojskowej!

opracowała: p. Dorota LASEK


 

Informujemy, że  w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych zawodowych.

Kwalifikacje wstępne, będą odbywać się dwa razy w miesiącu w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca (zaczynając od 07 stycznia 2014 r.).

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 opracowała: p. Monika WÓJCIK


 

Informujemy, że  w jednostkach wojskowych na terenie Dowództwa Garnizonu Warszawa, istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusach oficerów młodszych i podoficerów.  

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracowała: p. Monika WÓJCIK


29.12.2014 r


Informujemy, że do dnia 31 grudnia 2014 roku istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, którzy wskutek wypadku w związku lub podczas wykonywania obowiązków służbowych albo choroby pozostającej w związku ze służbą wojskową pełnioną poza granicami państwa po dniu 1 stycznia 1998 r. doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu powołania oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracował kpt. Krzysztof GODEK

 


26.01.2015 r.

Nabór do służby zawodowej.

Informujemy, że  w  Jednostce Wojskowej Nr 3411 w Grójcu w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych.

Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.


           opracowała: p. Monika WÓJCIK

 

 


 

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej:

Informujemy, że w JW 1749 w Szczecinie przy ul. Al. Wojska Polskiego 250, w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych zawodowych.          W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu kwalifikacji oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

opracował: kpt Krzysztof GODEK